Hitta hit

Hitta hit


Från Visby, kör väg 140 söderut mot Burgsvik. Ca 1 mil söder om Klintehamn passeras Fröjel kyrka, därefter följ vägskylt till Gustavs.

Gustavs sommargård i Fröjel   623 55 KLINTEHAMN   Bankgiro: 5453-3351    kontakt@gustavssommargard.se