Bokning

Bokning

För att boka din stuga eller annat önskemål så ringer du nedanstående nummer.

Bokningsavgift 20% av slutsumman. Slutbetalning senast 4 veckor före ankomst.


Välkommen till Gustavs Sommargård!


Kontaktperson för bokning:

Markus Lidman
072-919 62 61

Bankgiro för inbetalning av hyra:
5453-3351
(obs, nytt bankgironr.)

Märk betalningen med namn och stugnummer.

Gustavs sommargård i Fröjel   623 55 KLINTEHAMN   Bankgiro: 5453-3351    kontakt@gustavssommargard.se