Kontakt

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter

Rose-Marie Grahn

Boknings- och gårdsansvarig

Gustavs sommargård i Fröjel på Gotland

kontakt@gustavssommargard.se

Tel: 0498-24 42 55


Adress:

Gustavs sommargård i Fröjel

623 55 KLINTEHAMN   

Tel: 0498-24 41 15   Bankgiro: 234-6757    kontakt@gustavssommargard.se

Gustavs sommargård i Fröjel 623 55 KLINTEHAMN   Tel: 0498-24 41 15   Bankgiro: 234-6757    kontakt@gustavssommargard.se