Bokning

Bokning

För att boka din stuga eller annat önskemål så ringer du nedanstående nummer.

Bokningsavgift 20% av slutsumman. Slutbetalning senast 4 veckor före ankomst.


Välkommen till Gustavs Sommargård!

0498-24 42 55


Rose-Marie Grahn

Bokning- och gårdsansvarig

Gustavs sommargård i Fröjel 623 55 KLINTEHAMN   Tel: 0498-24 41 15   Bankgiro: 234-6757    kontakt@gustavssommargard.se